Overzicht Nieuwsbrieven

Voor de links naar de Nieuwsbrieven deze pagina omhoog scrollen.

Nieuwsbrief nr.1 - aangepast 29-04-2024
Gaat over energietransitie en plannen van de politiek.
Meer dan 1.600 wetenschappers verklaren dat er ‘geen klimaatnoodtoestand’ is.

Nieuwsbrief nr.2 - aangepast 02-03-2024
Algemene info over kernenergie

Nieuwsbrief nr.3 - aangepast 10-03-2024
Energieopbrengst kerncentrales versus windmolens/-turbines
Er is een vergelijking gemaakt tussen de stroomopbrengst van de kerncentrale in Borssele met een 5 MW windmolen op zee en een 4,2 MW windmolen op land.

Nieuwsbrief nr.4 - aangepast 23-03-2024
Globale inschatting benodigd aantal windmolens (per gemeente)
Ook deze nieuwsbrief is weer eens aangepast.
Voor nu kom ik uit op ruim 45.000 molens, met een gemiddeld vermogen van 5 MW, benodigd voor het elektraverbruik (3.543 stuks) en het uitfaseren van de fossiele brandstoffen (42.193 stuks ter indicatie). Hoe haalbaar is het om voornoemd aantal molens te kunnen plaatsen? Waar te plaatsen? Zouden er 5 molens per week geplaatst kunnen worden (als dit al mogelijk zou zijn), dan zijn hiervoor 180 jaren nodig!
Een belangrijke vraag is: ‘Hoe er wordt voorzien in voldoende energie bij onvoldoende windkracht’.
9-01-2023 - Vanwege bescherming van de wespendief, een beschermde inheemse roofvogelsoort, mogen op de Veluwe geen windparken worden gebouwd. Gelderland kan zo niet voldoen aan de afgesproken hoeveelheid duurzame energie uit het Nationale Klimaatplan.
Ook windmolens hebben nadelen.

Nieuwsbrief nr.5 - met datum 21-05-2022
Tekst flyer: Bezoek ook (eens) de website www.aardgastab.nl
Deze A5 flyer uitgedeeld op de VSK-beurs in Utrecht en bij andere gelegenheden.

Nieuwsbrief nr.6 - aangepast 07-02-2023
Met erbij de tekst van het begeleidend e-mailbericht.
DE BEVOLKING WORDT TEKORT GEDAAN

Nieuwsbrief nr.7 - aangepast 18-03-2023
Is Nederland nog wel een gaaf land?
Nederland is inmiddels het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. De energievraag en belasting van het milieu neemt toe. De problemen zijn talrijk.
Onze politiek lijkt niet in staat om de problemen adequaat op te lossen. Door aanhoudende protesten is de bevolking nu anders gaan stemmen.

Nieuwsbrief nr.8 - aangepast 05-04-2024
Laten we de voedselzekerheid niet vergeten!
Nederland verbouwd naar wens van een politieke stroming?
Nederland is voor zijn voedselvoorziening en consumptie sterk afhankelijk van het buitenland. Zie hiertoe de informatie op pagina 2.

Nieuwsbrief nr.9 - aangepast 6-03-2024
Hoe kunnen we voorzien in voldoende energie?
9-03-2024
- Op basis van het eindverbruik in 2020 van 2401 PJ (de hoeveelheid energie die we werkelijk hebben verbruikt) kom ik uit op 176 kerncentrales ter grootte van die in Borssele, voor de beeldvorming.
In werkelijkheid zal het een mix zijn van diverse bronnen.
De hoeveelheden te realiseren zon- en windenergie is van meerdere factoren afhankelijk en wordt beïnvloed door de sterke wisseling in zon- en windkracht.

Word offshore windenergie grotendeels ingezet voor waterstofproductie (ook bestemd voor Duitsland?) dan zullen er waarschijnlijk meer zonnepanelen en windmolens op land nodig zijn.
Wel is duidelijk dat er duizenden windturbines nodig zullen zijn. Over een uitrol van (grote) windturbines op het land is al veel onrust

Een grotere bijdrage in groen gas uit rioolslib lijkt in de toekomst mogelijk, met een snellere methode onder hoge druk (meer dan 221 bar) en hoge temperatuur (boven de 375 graden Celsius – zie SCW System). Daarbij dan misschien tevens afbraak van medicijnresten?

Volgens plan komen er twee nieuwe kerncentrales in Borssele. De gemiddelde hoogte in het postcodegebied van Borssele bedraagt 2,6 meter. Is er wel voldoende rekening gehouden met de risico’s van een mogelijke stijging van de zeespiegel? Immers, vooruitzien is niet het sterkste punt van onze regeringen.

Nieuwsbrief nr.10 - aangepast 17-11-2023
Een betaalbare en haalbare verduurzaming van woningen
De informatie over een betaalbare en haalbare verduurzaming van onze woningen staat verspreid over de website aardgastabe.nl. Dit is nu samengevoegd in deze nieuwsbrief, verder uitgewerkt, inhoudelijk onderbouwd en tevens geactualiseerd.
Door het samenvoegen in een nieuwsbrief is de informatie gemakkelijker te duiden, af te drukken en te delen.
Nu nog de overheid te stimuleren. Wie heeft er suggesties?

Nieuwsbrief nr.11 - bijgewerkt 14-03-2024
Is onze energietransitie voor 2050 haalbaar, of wordt het 2150?
De hiervoor benodigde voorzieningen, zoals windturbines en/of kerncentrales, zullen in benodigde aantallen meer tijd vragen.
Laten we ook onze voedselzekerheid niet uit het oog verliezen.
Energiebesparende maatregelen leiden tot een lagere benodigde duurzame energieproductie.

 

Nieuwsbrieven 1 t/m

Voor Nieuwsbrief nr.1, klik op onderstaande link
Download hier PDF1

Voor Nieuwsbrief nr.2, klik op onderstaande link
Download hier PDF2

Voor Nieuwsbrief nr.3, klik op onderstaande link
Download hier PDF3

Voor Nieuwsbrief nr.4, klik op onderstaande link
Download hier PDF4

Voor Flyer als Nieuwsbrief nr.5, klik op onderstaande link
Download hier PDF5

Voor Nieuwsbrief nr.6, klik op onderstaande link
Download hier PDF6

Voor Nieuwsbrief nr.7, klik op onderstaande link
Download hier PDF7

Voor Nieuwsbrief nr.8, klik op onderstaande link
Download hier PDF8

Voor Nieuwsbrief nr.9, klik op onderstaande link
Download hier PDF9

Voor Nieuwsbrief nr.10, klik op onderstaande link
Download hier PDF10

Voor Nieuwsbrief nr.11, klik op onderstaande link
Download hier PDF11
en
Download hier de bijlage

- 0 - 0 -