Klimaattop in Glasgow

Wat heeft de gehouden klimaattop Glasgow in november 2021 ons gebracht?
1. We weten nu dat China en de VS de grootste CO2 uitstoot veroorzaken. De twee grootmachten zijn
     samen goed voor veertig procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is recht
     evenredig
met de bevolkingsomvang en de mate van industrialisatie en consumptie.
     Dit zegt ook iets voor de toekomst; immers driekwart van de wereldbevolking leeft nog in meer of
     mindere mate in armoede!
2. De grootschalige houtkap/ontbossing mag nog tien jaar doorgaan en zou het dan daarna direct worden
     gestopt????
     Frans Timmermans geeft aan dat woudreuzen CO2 opnemen. Dat is waar, maar geen overtuigend
     argument. De productiegewassen die er voor in de plaats komen nemen misschien wel meer CO2 op
     dan volgroeide bomen.
     Schadelijk en onomkeerbaar is de verwoesting van de aldaar aanwezige biodiversiteit ten behoeve van
     één soort; de homo sapiens, als intelligente primaat.
3. De bevolkingsgroei is geen item geweest op deze en de voorafgaande klimaattop; een gemiste kans. Op
     naar de tien miljard; er wordt zelfs al gesproken over tien en een half miljard!
4. India, Indonesië en ook andere landen kunnen voorlopig niet zonder steenkool als brandstof. Hierover
     zijn geen concrete afspraken gemaakt.
5. De CO2 uitstoot van de luchtvaart moet in lijn worden gebracht met de internationale klimaatdoelen. Voor
     wanneer dan wel?

Kortom, laten we in ons land de rijksinkomsten effectief en zinvol inzetten en om te voorkomen dat we zelf op termijn in de kou komen te zitten gezien de nu hoge energieprijzen. Op de rest van de wereld hebben we immers geen invloed!